یکشنبه 6 اسفند 1402

Tag Archives: گوجه بری چیست؟

ورودگیاه’گوجی بری’ به کشاورزی مازندران

گوجه بری در مازندران

بذر این گیاه که از گونه های تمشک به شمار می رود توسط یک شهروند قائمشهری وارد مازندران شد و پس از تبدیل شدن به نهال در چند نقطه از مناطق مرکزی و شرق این استان کشت شده است . سیاوش جمشیدی که به مدت چهار سال برای تبدیل بذر گوجه بری به نهال و تطبیق آن با شرایط آب …

ادامه »