دوشنبه 28 خرداد 1403

Tag Archives: شهر های روی آب

فقیرترین شهر جهان که بر روی آب بنا شده است

ماکوکو در لاگوس نیجریه خطرناکترین و بزرگترین شهر روی آب جهان شناخته می‌شود. به گفته گاردین، از ماکوکو تحت عنوان “کابوس دولت لاگوس” یاد می شود، شهری که مردمانش روی آب زندگی می کنند و در تهدید دائمی اخراج بسر می برند. افرادی که برای تجارت به لاگوس می آیند، از بالای این زاغه عظیم عبور می کنند. برای شهری …

ادامه »