یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

Tag Archives: شهرستان های مازندارن

کد شهرستانهای استان مازندران 011

قديم جديد شهرستان بابلسر 557xxxx 3537xxxx بابلسر كله بست 522xxxx 3527xxxx بابلسر بابلسر دوم درياكنار 523xxxx 3533xxxx بابلسر بابلسر اول (بابلسر 529xxxx 3529xxxx بابلسر بابلسر دوم (درياكنار 524xxxx 3534xxxx بابلسر باقرتنگه 525xxxx 3525xxxx بابلسر بابلسر اول (بابلسر 526xxxx 3536xxxx بابلسر بابلسر اول (بابلسر 528xxxx 3528xxxx بابلسر بابلسر دوم (درياكنار 538xxxx 3538xxxx بابلسر بابل پشت 5482xxx 35224xxx بابلسر وليكرودپشت 5483xxx 35225xxx …

ادامه »