سه‌شنبه 1 خرداد 1403

Tag Archives: شمال آباد

مسمومیت عزاداران در چالوس

به گزارش خبرنگار ایرنا ، از 250 مسموم 134 نفر از آنان در بیمارستان ها و مراکز درمانی چالوس بستری و بقیه آن ها به صورت سرپایی مداوا شدند. بنا به گفته منابع آگاه هم اکنون ازمیان این افراد بستری شده یک پیرمرد در بخش مراقبت های ویژه بسرمی برد و حال عمومی بقیه این افراد خوب گزارش شده است. …

ادامه »