سه‌شنبه 1 خرداد 1403

Tag Archives: شماره تماس رستوران بین راهی

مراکز پذیرایی بین راهی استان تهران

رستوران ها و مراکز پذیرایی بین راهی تهران نام پذيرايي نوع واحد درجه شهر آدرس تلفن هداوند چايخانه ۲ ورامين شریف اباد کیلومتر٤۲ ۰۲۹۲٣٤۷-٣٣۵۹ ايرج چلوكبابي ٣ ورامين محله شریف آبادک-٤۲ ۰۲۹۲٣٤۷-۲٤٣۷ برادران جعفري چلوكبابي ۲ ورامين تهران-گرمسار کیلومتر٣۵ ۰۲۹۲٣٤۷-۲۲۵۸ سعيد چلوكبابي ۲ ورامين محله شریف آباد ۰۲۹۲٣٤۷-۲۲۷۲ ۲۲بهمن رستوران ۲ ورامين محله عباس آباد کیلومتر ٤۲ ۰۲۹۲٣٤۷-۲۱۹۹ حسيني كبابي …

ادامه »