یکشنبه 6 اسفند 1402

Tag Archives: گوش ماهی چیست

گوش ماهی چیست؟

گوش‌ماهی یکی از جانوران نرم‌تن آبزی است. خانواده گوش‌ماهیان را می‌توان در همه دریاهای جهان یافت. این جانوران دارای ارزش خوراکی برای انسان‌ها هستند. گوش‌ماهی‌ها بر سطح کف دریاها زندگی می‌کنند و صدف محدب آن‌ها رو به کف قرار می‌گیرد. گوش‌ماهی‌های جوان خود را با رشته‌هایی به نام رَسَنَک[۶] به لایه زیر خود وصل می‌کنند ولی گوش‌ماهی‌های بالغ از کف …

ادامه »