بانک صادرات

شعبات بانک صادرات در استان مازندران
۲۱ تنکابن تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش تنکابن ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک ۱
۳۹ سعید العلما استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ چهاراه شهدا ـ خیابان نواب صفوی
۵۹ شهید ایکانی چالوس استان مازندران ـ شهرستان چالوس ـ میدان آزادی
۶۹ شهید بهشتی استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابان شهید بهشتی
۷۴ بابلسر استان مازندران ـ شهرستان بابلسر ـ میدان بیت المقدس ـ خیابان شهید باهنر ـ نبش کوچه نفیسی
۷۸ امیر کلا استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش امیرکلا ـ خیابان امام خمینی (ره)
۸۰ مدرس ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ خیابان مدرس
۸۲ فریدون کنار استان مازندران ـ شهرستان فریدونکنار ـ خیابان شهدا
۸۷ خرم آباد تنکابن تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش خرم آباد ـ خیابان میرزا کوچک خان ـ پلاک ۸۷
۸۸ میدان انقلاب نوشهر نوشهر میدان انقلاب، پلاک ۸۸
۱۱۴ قائمشهر قائم شهر استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ خیابان ساری ـ چهار راه فرهنگ ـ پلاک ۱۱۴
۱۱۹ آیت اله کوهستانی بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ خیابان امام خمینی
۱۲۰ محمود آباد استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابلان آزادی ـ پلاک ۵۷
۱۲۶ جویبار جویبار استان مازندران ـ شهرستان جویبار ـ میدان سپاه
۱۲۸ نکا نکاء استان مازندران ـ شهرستان نکا ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب
۱۵۲ شیرگاه شیرگاه استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ بخش شیرگاه ـ خیابان شهید تیموری
۱۶۰ کیاکلا قائم شهر استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ میدان امام خمینی (ره)
۱۶۲ گلوگاه گلوگاه استان مازندران ـ شهرستان گلوگاه ـ خیابان امام خمینی (ره)
۱۶۷ رامسر رامسر استان مازندران ـ شهرستان رامسر ـ خیابان شهید مطهری
۲۶۹ کتالم رامسر استان مازندران ـ شهرستان رامسر ـ بخش کتالم ـ خیابان ولیعصر
۲۷۷ نشتارود تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش نشتارود ـ پانزده کیلومتری شرق تنکابن ـ بازار نشتارود
۲۸۳ نور نور استان مازندران ـ شهرستان نور ـ میدان امام ـ خیابان پاسداران
۳۲۷ کلاردشت چالوس استان مازندران ـ شهرستان کلاردشت ـ خیابان حسن کیف
۳۳۵ عباس آباد تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش عباس آباد ـ بیست و پنج کیلومتری شرق تنکابن
۳۸۰ سادات شهر رامسر استان مازندران ـ شهرستان رامسر ـ بخش سادات شهر ـ بازار سادات شهر
۴۴۲ مرکزی آمل استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابان امام رضا (ع)
۴۹۷ میدان آزادی بابل بابل استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان مدرس ـ چهار راه فرهنگ
۵۳۴ امام خمینی (ره) بابل استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان شهید بزاز
۵۳۵ جمهوی اسلامی ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش ساری ـ میدان امام
۵۳۶ بازار قائمشهر خیابان شریعتی، پاساژ رنجبر، پلاک ۲۱۱
۵۴۳ مرزن آباد چالوس استان مازندران ـ شهرستان چالوس ـ بخش مرزن آباد ـ خیابان امام
۵۴۴ قلعه گردن تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش قلعه گردن ـ ۷ کیلومتری جنوب تنکابن
۵۸۸ میدان هفده شهریور آمل استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ میدان ۱۷شهریور ـ ابتدای خیابان طالب آملی ـ پلاک ۶۷
۵۸۹ هفده شهریور استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ چهاراه شهدا ـ خیابان نواب صفوی
۶۴۷ کترا تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش نشتارود ـ پانزده کیلومتری شرق تنکابن ـ بازار نشتارود
۶۴۸ شیرود تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید ابوذر حاتمیان ـ بازار سلیمان آباد
۶۴۹ لشتو تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید ابوذر حاتمیان ـ بازار سلیمان آباد
۷۰۶ میدان شهدا ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ میدان شهدا ـ پلاک ۱
۷۹۶ رویان نوشهر استان مازندران ـ شهرستان نوشهر ـ بخش رویان ـ علمده خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک ۱
۸۴۰ معلم کوه تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش نشتارود ـ پانزده کیلومتری شرق تنکابن ـ بازار نشتارود
۸۵۵ خیابان شهید بزاز استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان شهید بزاز
۸۸۸ غدیر قائمشهر استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ خیابان ساری نرسیده به سه راه کنسرو
۹۱۰ سبزه میدان تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش تنکابن ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک ۱
۹۱۱ دوستگرد چالوس استان مازندران ـ شهرستان چالوس ـ میدان آزادی
۹۱۷ رمک رامسر خیابان شهید مطهری
۹۵۴ هچیرود چالوس استان مازندران ـ شهرستان چالوس ـ ده کیلومتری چالوس هچیرود
۹۵۵ شهید ایکانی نوشهر میدان آ زادی
۹۵۶ ولی آباد تنکابن تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش تنکابن ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک ۱
۹۵۷ طالقانی تنکابن تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ خیابان طالقانی
۹۵۸ زنگشاه محله تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ خیابان طالقانی
۹۵۹ سلیمان آباد تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید ابوذر حاتمیان ـ بازار سلیمان آباد
۹۶۳ میدان کارگر استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ میدان کارگر ـ پلاک ۱
۹۶۸ خیابان امام رضا (ع) آمل استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابان امام رضا(ع) ـ کوچه رضوان ۳۵ – پلاک ۱
۹۹۷ سیاورز تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش قلعه گردن ـ ۷ کیلومتری جنوب تنکابن
۱۰۲۸ بلوار کشاورز ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بلوار کشاورز ـ کوچه پاییزان
۱۰۵۱ شهید مسلمی ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ خیابان قارن
۱۰۵۲ پل سفید پل سفید خیابان امام خمینی (ره)
۱۰۵۳ زیرآب پل سفید استان مازندران ـ شهرستان سواد کوه ـ پل سفید ـ بخش زیرآب ـ جاده اصلی تهران شمال
۱۱۳۰ امین آباد بابل استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش بابل ـ خیابان طالقانی ـ پلاک ۱۷۶
۱۱۴۶ بهنمیر استان مازندران ـ شهرستان بابلسر ـ بخش بهنمیر ـ بلوار امام خمینی (ره)
۱۱۴۷ پل انصاری استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش روستای پل انصاری ـ کیلومتر ۱۳ جاده قدیم آمل
۱۴۳۳ رستم کلا بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ بخش رستم کلا ـ خیابان امام خمینی (ره)
۱۴۳۵ صلاح الدین کلا نور استان مازندران ـ شهرستان نور ـ بخش صلاح الدین کلا ـ بیست کیلومتری نور
۱۴۳۶ شهید سیفی پاشا استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ کوچه ایران ـ پلاک ۱۸۲
۱۴۳۷ میدان طالقانی استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان مدرس ـ چهار راه فرهنگ
۱۴۴۷ زرگر محله بابل استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش بابل ـ خیابان طالقانی ـ پلاک ۱۷۶
۱۴۶۲ شهید سیفی پاشا استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابان امام رضا (ع)
۱۴۶۳ شهید جعفر زاده استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ خیابان امام ـ نرسیده به چهار راه چمران
۱۴۶۴ خیابان طالب آملی استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابان طالب آملی ـ کوچه دریا ۴۴ ـ پلاک ۵۷
۱۴۷۰ سرخرود استان مازندران ـ شهرستان فریدونکنار ـ بخش سرخرود ـ ۲۰ کیلومتری محمودآباد
۱۴۸۷ ابریشم محله رامسر خیابان شهید مطهری
۱۴۹۵ سورک ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش سورک ـ خیابان امام خمینی (ره)
۱۴۹۶ خطیرکلا قائم شهر استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ میدان امام خمینی (ره)
۱۴۹۸ علیشاه آمل استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابان امام رضا (ع) ـ میدان هزار سنگر
۱۴۹۹ ایزده نور استان مازندران ـ شهرستان نور ـ بخش ایزده ـ خیابان امام خمینی (ره)
۱۵۰۵ میرزا کوچک خان رامسر استان مازندران ـ شهرستان رامسر ـ بخش لیماک ـ پانزده کیلومتری جنوبی شرقی رامسر
۱۵۲۹ امام خمینی (ره) بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ خیابان امام خمینی
۱۵۸۲ بلوار شهید هاشمی نژاد بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ خیابان امام خمینی
۱۶۲۲ اسرم بهشهر استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ کیلومتر ۱۴ اتوبان ساری نکا ـ چهار راه آزادگان
۱۶۴۲ میدان دکتر شریعتی استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان شریعتی ـ خیابان باغ فردوس ـ پلاک ۲۷۰
۱۷۱۲ زاغمرز نکاء استان مازندران ـ شهرستان نکا ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب
۱۷۱۳ سردار نبوِی ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ خیابان سعدی ـ کوچه میرزا زمانی ـ پلاک ۲
۱۷۱۴ میدان جانبازان استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ خیابان ساری نرسیده به سه راه کنسرو
۱۷۱۶ خیابان استاد مطهری استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان شریعتی ـ خیابان باغ فردوس ـ پلاک ۲۷۰
۱۷۱۷ فرهنگ شهر استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان امام رضا ـ پلاک ۵۷
۱۷۷۸ فردوسی ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش ساری ـ میدان امام
۱۸۰۵ ورسک پل سفید خیابان امام خمینی (ره)
۲۰۰۸ خیابان فردوسی جنوبی نوشهر استان مازندران ـ شهرستان نوشهر ـ بخش مرکزی ـ خیابان فردوسی جنوبی ـ نرسیده به میدان کارگر
۲۰۱۰ هفدهم شهریور چالوس چالوس استان مازندران ـ شهرستان چالوس ـ خیابان ۱۷ شهریور
۲۰۱۵ پول کجور نوشهر استان مازندران ـ شهرستان نوشهر ـ بخش مرکزی ـ خیابان فردوسی جنوبی ـ نرسیده به میدان کارگر
۲۰۳۱ خیابان مدرس استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان مدرس ـ چهار راه فرهنگ
۲۰۳۳ بیشه کلا استان مازندران ـ شهرستان محمودآباد ـ بخش روستای بیشه کلا ـ کیلومتر پنج جاده محمود آباد به فریدونکنار ـ پلاک ۹۵
۲۰۴۲ کیاسر ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بلوار کشاورز ـ کوچه پاییزان
۲۰۵۴ هولار ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بلوار کشاورز ـ کوچه پاییزان
۲۰۷۳ حسین آباد بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ خیابان امام خمینی
۲۱۴۷ جمهوری تنکابن تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ خیابان جمهوری ـ بلوار شهید منصوری ـ پلاک ۱
۲۱۵۷ خیابان شریعتی قائم شهر استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ بخش قائم شهر ـ خیابان شریعتی
۲۱۵۸ خیابان شریف واقفی استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ خیابان شریف واقفی
۲۱۹۱ کردیچال کلاردشت استان مازندران ـ شهرستان کلاردشت ـ خیابان حسن کیف
۲۱۹۲ میدان بار ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش ساری ـ خیابان امیر مازندرانی
۲۲۰۴ میدان امام قائمشهر قائم شهر استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ میدان امام خمینی (ره)
۲۲۰۵ هادی شهر استان مازندران ـ شهرستان بابلسر ـ بخش هادیشهر بعد از پل ـ خیابان هادی شهر ـ بعد از پل
۲۲۰۶ گنج افروز استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش مرکزی روستای گنج افروز ـ روستای گنج افروز
۲۲۰۸ شهید رجایی بابلسر استان مازندران ـ شهرستان بابلسر ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید رجائی
۲۲۱۸ سمسکنده ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش مرکزی ـ بلوار امام رضا (ع)
۲۳۱۹ بلده آمل استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ میدان هفده شهریور ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نبش آفتاب ۱۲
۲۳۴۷ قارن ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ خیابان قارن
۲۳۵۸ شهید جنابزاده بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ بلوار شهید هاشمی نژاد
۲۳۶۸ مرزیکلا استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش بابلکنار ـ روستای مرزیکلا ـ بلوار قائم
۲۴۵۴ چمستان نور استان مازندران ـ شهرستان نور ـ بخش چمستان ـ خیابان آیت اله خامنه ای
۲۴۸۶ بلوار امام خمینی آمل استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابلان آزادی ـ پلاک ۵۷
۲۴۸۹ خیابان تهران آمل استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ میدان هفده شهریور ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نبش آفتاب ۱۲
۲۵۳۴ خیابان شهدا استان مازندران ـ شهرستان فریدونکنار ـ بخش فریدونکنار ـ خیابان شهدا
۲۵۳۵ خیابان امام خمینی (ره) استان مازندران ـ شهرستان بابلسر ـ بخش بابلسر ـ خیابان امام خمینی
۲۵۴۷ شهید مسلمی ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش ساری ـ بلوار خزر ـ میدان خزر
۲۵۴۸ گرجی محله بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ بخش رستم کلا ـ خیابان امام خمینی (ره)
۲۵۴۹ خیابان امام خمینی (ره) آمل استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ میدان هفده شهریور ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نبش آفتاب ۱۲
۲۵۵۱ خلیل محله بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ بلوار شهید هاشمی نژاد
۲۵۵۲ لمراسک گلوگاه استان مازندران ـ شهرستان گلوگاه ـ خیابان امام خمینی (ره)
۲۵۵۳ آزاد گله ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش مرکزی ـ بلوار امام رضا (ع)
۲۵۵۴ شهدا آمل استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ بخش آمل ـ خیابان شیخ فضل اله نوری ـ پلاک ۱۵۶
۲۵۵۷ خیرودکنار نوشهر استان مازندران ـ شهرستان نوشهر ـ بخش روستای خیرودکنار
۲۶۰۰ پازوار استان مازندران ـ شهرستان بابلسر ـ پخش پازوار ـ جاده بابل به بابلسر ـ روستای پازوار
۲۶۱۲ میدان حمزه کلا استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ میدان حمزه کلا
۲۶۶۶ میدان امام خمینی (ره) ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش ساری ـ میدان امام
۲۶۹۵ شهید بسطامی استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان مدرس ـ چهار راه فرهنگ
۲۷۰۱ شهید بهشتی قائمشهر قائم شهر استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ بخش قائم شهر ـ پل هوائی اول ـ خیابان بهشتی محله
۲۷۲۸ چهار راه آزادگان ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ کیلومتر ۱۴ اتوبان ساری نکا ـ چهار راه آزادگان
۲۷۲۹ فرح آباد ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش خزرآباد ـ کیلومتر ۲۷ جاده خزر آباد
۲۷۳۱ لاریم ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش لاریم ـ جاده ساری به بابلسر ـ سه راه لاریم ـ پلاک ۳۵۰۹
۲۷۳۴ امیر مازندرانی ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش ساری ـ خیابان امیر مازندرانی
۲۷۶۵ میدان شهید بزاز استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش بابل ـ میدان شهید بزاز
۲۷۸۰ شرکت نفت قائمشهر استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ بخش قائم شهر ـ خیابان شریعتی
۲۸۲۷ هزار سنگر استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابان امام رضا (ع) ـ میدان هزار سنگر
۲۸۴۸ خیابان طالقانی استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش بابل ـ خیابان طالقانی ـ پلاک ۱۷۶
۲۸۸۶ جامخانه بهشهر استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ کیلومتر ۱۴ اتوبان ساری نکا ـ چهار راه آزادگان
۲۹۰۶ دارابکلا بهشهر استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ کیلومتر ۱۴ اتوبان ساری نکا ـ چهار راه آزادگان
۲۹۰۹ بند پی شرقی (گلیا) استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش مرکزی ـ بلوار نظام الدین
۲۹۳۲ شادسر رامسر استان مازندران ـ شهرستان رامسر ـ خیابان شهید مطهری
۳۰۴۹ روشن آباد استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ میدان کارگر ـ پلاک ۱
۳۰۵۱ سلمانشهر چالوس استان مازندران ـ شهرستان چالوس ـ بخش سلمانشهر ـ بیست و پنج کیلومتری جاده چالوس سلمانشهر
۳۰۸۳ بلوار طالقانی ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ میدان شهدا ـ پلاک ۱
۳۱۱۶ شهرک نیما بابل استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش امیرکلا ـ خیابان امام خمینی (ره)
۳۱۸۳ خوش رودپی استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش مرکزی بندپی غربی خوشرود پی ـ بلوار شهید داداش نیا
۳۲۵۷ میدان آزادی نوشهر میدان آ زادی
۳۴۳۲ انقلاب نکا نکاء استان مازندران ـ شهرستان نکا ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ میدان جانبازان
۳۵۲۵ لاریجان استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ بخش مرکزی ـ جاده هراز ـ کیلومتر ۷۴ آمل ـ گزنک
۳۹۰۱ دایره حسابداری (مازندران) ساری
۴۵۰۴ بندرامیرآبادنکا بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ خیابان امام خمینی
۴۵۸۵ خیابان فرهنگ ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ میدان شهدا ـ پلاک

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

captcha

Please enter the CAPTCHA text

چهارفصل